Posts from oktober 2012

1 Träff

Febe – dagen 2012

av admin

Sara Dahlberg Eriksson var vår gäst och talare på Febe-dagen. Sara berättade sin historia, om sina båda söner hon mist. Hon talade om hoppet att överleva, läkas och att bli hel trots smärtsamma förluster som drabbar oss i livet. Sara har skrivit boken ”Läkeboken”, vars syfte är att bli medveten om sina ”överlevnadsstrategier”. Hon berättade […]