Posts from januari 2015

4 Träffar

Hej Febevänner – 26 januari 2015

av stockholm@febe.net

  Måndag den 26 januari 2015, Febemöte i kista kyrka. Värd var Lola och ämnet var: oförståelse från vänner. Lola har sammanfattat mötet; ”Vänner kan vara mycket inkännande och förstående, men ibland saknas… något som, följdfrågor! Om man t.ex. berättar att julen har varit jobbig, så kan de säga ”ja, jag förstår!” men sen kommer […]

Hej Febevänner – 19 januari 2015

av stockholm@febe.net

  Måndag den 19 januari 2015 Febemöte i Kista kyrka. Värd var Willy och ämnet handlade om vår förening, Febe. ”Föreningen Febe bildades år 1995. Den kom till efter den tragiska bussolyckan i Norge den 15 augusti 1988, då 12 barn och 4 vuxna, alla hemmahörande från Kista omkom. Många av föräldrarna kom att träffas […]

Hej Febevänner – 12 januari 2015

av stockholm@febe.net

Måndag den 12 januari 2015 Febemöte i Kista kyrka. Värd var jag (Catrin) och ämnet vi delade om var, minnet och minnen. Varför har vi så svårt att leva i nuet? Är vårt dåliga minne en förutsättning för ett lyckligt liv? Och varför glömmer vi vissa saker och händelser? Några av de frågor som läkaren […]

Hej Febevänner – 15 december 2014

av stockholm@febe.net

Måndag den 15 december 2014, Febes sista möte innan juluppehåll i Kista kyrka. Värd var Olle och ämnet: En sammanfattning av det gångna året. Olle berättar; ”Nu när julen är i annalkande och det nya året står för dörren, så är det ju inte helt ovanligt att man försöker göra en sammanfattning av det gångna […]