Posts from april 2016

1 Träff

Febebladet nr 1 2016

av admin

Temat för nästa nummer är ”Sorg och kärlek” Redaktionen tar tacksamt emot dina berättelser, dikter mm Skicka till febebladet@febe.net. Du kan även skicka egna bilder till Febebladet. Kanske har du någon fin bild som passar på tidningens framsida? Manusstopp för Febebladet 1 2016, är den 9 maj 2016. Obs, nytt datum. Utan våra egna bidrag, […]