Posts by admin

110 av 91 träffar

Febebladet nr 2, 2017

av admin

Var med och skriv i Febe-bladet. Ett nytt nummer av Febe-bladet är på gång, och vi behöver just din hjälp med artiklar för att fylla vår tidning med det som ligger oss allra närmast om hjärtat… våra älskade barn. Därför är just ditt bidrag så viktigt! Det är bara du som vet hur du känner, […]

Febebladet nr 1, 2017

av admin

    Arbetet med vår förenings tidning, Febebladet, är i full gång och manusstopp är den 30 april för Febebladet nr 1, 2017. Tidningen skrivs av och för våra medlemmar. Din berättelse kan vara viktig och läsvärd för någon annan förälder som förlorat sitt barn.   Skicka till febebladet@febe.net Du kan även skicka egna bilder […]

Årsmöte 2017

av admin

Febe inbjuder till årsmöte onsdagen den 25 januari 2017 kl. 19.00 i Kista kyrka Dagordning enligt stadgarna:   1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 6. Fastställande av det gångna […]

Febebladet nr 2 2016

av admin

Febevänner! Vi har så smått börjat arbetet med det kommande numret av vår fina tidning Febebladet. Och som vanligt behövs…tadaa: material! Febe är vi, alla vi medlemmar. Utan oss, inget Febe. Ingen är mer, eller mindre, Febe än någon annan.   Och utan bidrag från er läsande medlemmar har vi inte heller någon medlemstidning.   […]

Febebladet nr 1 2016

av admin

Temat för nästa nummer är ”Sorg och kärlek” Redaktionen tar tacksamt emot dina berättelser, dikter mm Skicka till febebladet@febe.net. Du kan även skicka egna bilder till Febebladet. Kanske har du någon fin bild som passar på tidningens framsida? Manusstopp för Febebladet 1 2016, är den 9 maj 2016. Obs, nytt datum. Utan våra egna bidrag, […]

Årsmöte 2016

av admin

Från Valberedningen i Febe! Bästa Febevänner… Så är det dags att snart lägga ett verksamhetsår bakom sig inom Febe, det innebär också att vi ska blicka framåt… det är dags att till årsmötet som äger rum i Kista kyrka onsdagen den 27 januari 2016 klockan 19.00 nominera personer till styrelsen. Att hitta rätt personer till […]

Febebladet nr 2 2015

av admin

Manusstopp för Febebladet nr 2 2015 är den 31 oktober 2015. Tidningen skrivs för våra medlemmar och av våra medlemmar. Dina tankar och din berättelse kan ge stöd och hjälp för andra. Skriv! Skicka gärna med bilder också. Skickas till febebladet@febe.net eller Febe Box 1127 164 22 Kista

Febedagen 2015

av admin

10 oktober i Kista kyrka Samling med kaffe och smörgås. Vi möttes i de goda samtalen kring borden.   Ylva hälsar välkommen i Kryptan.   Årets föreläsare Dagfinn Winje berättar om sin forskning i ämnet trauma och sorg. Sorgeprocessen behöver tid, långt mer än ett år. Låt sorgen bearbeta dig istället för att du ska […]

Febebladet nr 2 2014

av admin

Fatta pennan och skriv några rader till Febebladet, senast den 15 november 2014. Skicka text och ev. bild till febebladet@febe.net  Dela dina egna personliga upplevelser och erfarenheter. Långa eller korta texter, bilder och dikter. Allt är välkommet. Tidningen är gjord för och av oss Febemedlemmar. Tack på förhand! Temat för nästa nummer är: ”Att hitta livsgnistan igen!”

Febedagen 2014

av admin

Bilder från Febedagen 2014 Dagen började med samtal, kaffe och smörgås i samlingssalen. Årets föreläsare, Tommy Wadebäck, talade om mål, mening och motivation då man drabbats av det svåraste som kan hända en förälder. En föreläsning som berörde oss alla. Kören Järva röster höll en vacker konsert och ljus tändes för våra saknade barn och […]