Manusstopp för nästa Febe-blad är den 29 april. Tidningen skrivs för och av våra medlemmar. Ditt bidrag är viktigt och kan vara mycket läsvärt för andra föräldrar som mist barn.

Skicka din text och ev. bilder till:

medelpad@febe.net