Temat för nästa nummer är ”Sorg och kärlek”
Redaktionen tar tacksamt emot dina berättelser, dikter mm

Skicka till febebladet@febe.net.
Du kan även skicka egna bilder till Febebladet. Kanske har du någon fin bild som passar på tidningens framsida?

Manusstopp för Febebladet 1 2016, är den 9 maj 2016. Obs, nytt datum.

Utan våra egna bidrag, ingen tidning. Ditt bidrag kan vara betydelsefullt för andra föräldrar.