Arbetet med vår förenings tidning, Febebladet, är i full gång och manusstopp är den 30 april för Febebladet nr 1, 2017.

Tidningen skrivs av och för våra medlemmar. Din berättelse kan vara viktig och läsvärd för någon annan förälder som förlorat sitt barn.

 

Skicka till febebladet@febe.net
Du kan även skicka egna bilder till Febebladet. Kanske har du någon fin bild som passar på tidningens framsida?