Manusstopp för Febebladet nr 2 2015 är den 31 oktober 2015. Tidningen skrivs för våra medlemmar och av våra medlemmar. Dina tankar och din berättelse kan ge stöd och hjälp för andra. Skriv! Skicka gärna med bilder också.

Skickas till febebladet@febe.net

eller

Febe
Box 1127
164 22 Kista