Temat för nästa nummer är ”Min förlust/vägen tillbaka”
Redaktionen tar tacksamt emot dina berättelser, dikter mm

Skicka till febebladet@febe.net.
Du kan även skicka egna bilder till Febebladet. Kanske har du någon fin bild som passar på tidningens framsida?

Manusstopp för Febebladet 2, 2013 är den 31 oktober 2013.

Utan våra egna bidrag, ingen tidning. Ditt bidrag kan vara betydelsefullt för andra föräldrar.

Redaktör är Birgitta Nordström, febebladet@febe.net