Febe-dagen Lördagen den 8 oktober 2016 i Kista kyrka,
Kista/Stockholm

Program: Kl. 11.00 Samling i församlingssalen med information om dagen samt två timmars tid för kaffe och smörgås och de goda samtalen kring kaffeborden.

Kl. 13.00 Föredrag i Kryptan av Helene Cederroth.
Helene och Mikk Cederroth är föräldrar till fyra barn, men har mist tre av dem. Wille, Hugo och Emma dog i en odiagnostiserad hjärnsjukdom som läkarna inte trodde var dödlig eftersom de inte visste vad det var för sjukdom som barnen hade drabbats av… de hade ingen diagnos! ”Vad händer med mig som människa när mitt barn dör, och tre veckor därefter hamnar mitt nästa barn i koma.” Helene delger oss sin gripande berättelse om hur de fi ck lära sig att fånga dagen. Hon berättar om hur de finner kraft i att hjälpa andra barn som drabbas av odiagnostiserade hjärnsjukdomar. En omtumlande berättelse om en otrolig upplevelse!

helenemikk

 

 

 
 

Kl. 16.00 Minneskonsert i kyrkan med kören Järva röster under ledning av Sara Wänn.
Under konserten kommer våra barn att hedras med namnuppläsning och ljuständning. Detta är en mycket vacker och gripande minnesstund där vi drabbade föräldrar tillsammans får minnas våra barn… det är nästan så det går att ”ta på” känslan av kärlek!

Kl. 17.30 Buffé i församlingssalen.

Kl. 19.30 Avslutning   Kaffe med föredrag 125:- kronor per person Buffé 150:- kr per person. Barn under 15 år gratis.
Anmälan via mail till stockholm@febe.net och betalning till plusgiro 94 17 14-8 skall vara Febe tillhanda senast den 24 september 2016.
Vid frågor ring 0706 23 75 51.
Anmäl också om du vill att ditt barns namn skall läsas upp under ljuständningen. Glöm inte att uppge ditt barns namn.
Varmt välkommen! Styrelsen

Du kan skriva ut anmälningsblanketten på den här länken.  

.

Se bilder från Febedagen 2015 på den här länken.

Febedagen tidigare år – föreläsare

Febedagen 2015 – Dagfinn Winje. Febe 20 år! Läker tiden alla sår? Dagfinn var den som ledde omsorgsarbetet med barn och vuxna efter bussolyckan i Må Bydalen i Norge 1988. I dag får vi ta del av hans forskningsresultat.

Febedagen 2014 – Tommy Wadebeck

Febedagen2013 – Inger Hansson

Febedagen2012 – Sara Dahlberg Eriksson. Socionom och studievägledare. Förlorat två barn. Pratar om hoppet, om den holistiska modellen.

Febedagen 2011 – Göran Grip. Tidigare narkosläkare, arbetat med smärtlindring, psykologiskt stöd till döende patienter och med krisstöd till anhöriga. Skrivit bok om nära döden upplevelser.

Febedagen 2010 – Dagfinn Winje. Ämnet: Att finna ett förhållningssätt i och till sorgen. Vad berättar forskningen? Och finns det någonting som hjälper?

Febedagen 2009 – Prästen Olle Carlsson och Anna Ohlsson, socionom.
Om gruppens sätt att arbeta, om självhjälpsgrupper. Olle pratar om sorgen efter ett barn är obotlig men behandlingsbar. Anna berättade om sitt examensarbete från ett 15-tal föräldrar från Febe-Stockholm.

Febedagen 2008 – Stefan Einhorn. Ämnet:Konsten att vara snäll” från hans bok. Samtal och dialog. Medmänsklighet – en förutsättning att klara resan in i framtiden.

Febedagen 2007 – Vasilis Bakalas. Psykolog och familjeterapeut. Sorgen kan inte skyndas på. Vad gör sorgen mig?

Febedagen 2006 – Dagfinn Winje. Psykolog från Norge. Tredje gången!? Hans tema var: Vårt behov av att hålla det existentiella samtalet levande och vikten av att ha någon att samtala med när vi drabbas i livet av förluster och sorg. Vad är en människa? Vad består människan av?

Febedagen 2005 – Sven Wolter. Sven pratar om sina egna erfarenheter om sorg. Om dottern Ylva som dog av sin anorexia. Om sorg och saknad som kan ge rikedom i livet. Få dig att växa som människa. Sorgen måste inkorporeras i vårt liv, ständigt närvarande. Inte som ett lidande utan som en möjlighet till kunskap. 

Febedagen 2004 – Lars Björklund. Präst och kaplan vid Sigtunastiftelsen. Ur Boken, ”Modet att ingenting göra” De ordlösa orden. Närvaron – kramen – gå ut med hunden…

Febedagen 2003 – Thomas Di Leva. Öppna samtal om kärleken. Sång och en kort meditation. Thomas skänkte sitt arvode till barnen i Tibet. ”I tystnaden finns evigheten.” (Det ska finnas en cd-skiva som Thomas har gjort till Febe!)