Konsert SAMS

Lördagen den 25 oktober arrangerar SAMS en konsert för människor i sorg. ”Ett ljus i mörkret”
Läs mer på den här länken.

SAMS

Som ni säkert läst i Febe-bladet är Febe numera medlem i organisationen SAMS -SamArbete för Människor i Sorg. SAMS arbetar för ökad kunskap i sorg och sorgreaktioner. Som ett led i det arbetet anordnas seminarium under hösten. Som medlem i Febe är ni inbjudna till dessa. Seminarierna är kostnadsfria men ni får själva stå för ev. övriga kostnader. Jag bifogar inbjudan och hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta. Det finns en länk på inbjudan där anmälan ska göras.

Hör gärna av er om ni har frågor till stockholm@febe.net

Läs mer på den här länken: Inbjudan

 

Efterlysning!

Redaktör Birgitta Nordström kommer att lämna uppdraget med Febebladet och efterlyser nu någon som kan ta över. Hon jobbar med tidningen i programmet Adobe InDesign, så det är en fördel om man har erfarenhet av det sedan tidigare. Om intresse finns så går det att ordna med en ev. datakurs i programmet.
Är du intresserad eller har några frågor, kontakta stockholm@febe.net

 

Febebladet

Fatta pennan och skriv några rader till Febebladet, senast den 11 maj 2014. Skicka text och ev. bild till febebladet@febe.net  Dela dina egna personliga upplevelser och erfarenheter. Långa eller korta texter, bilder och dikter. Allt är välkommet. Tidningen är gjord för och av oss Febemedlemmar. Tack på förhand!
Temat för nästa nummer är: ”Att minnas med glädje!”

 

Tisdagen den 13 maj 2014 kl. 18.30

kommer Ylva Edholm Johansson (diakon i Kista kyrka i Stockholm) och Olle Bergman (ordförande i Febe) på besök till Febe Medelpad.
Ylva har varit verksam i Febe sedan dess bildande 1995 (men hon har mött föräldrar i sorg långt mycket tidigare) och Olle kom till gruppen 1997 efter att hans familj förlorat sin son Svante.

Plats: S:t Johannesgården vid Timrå kyrka.

Ylva och Olle kommer att berätta lite om Febes bakgrund, och vad föreningen har kommit att betyda för många drabbade föräldrar.

Vi kommer att beröra många av de frågor som ofta uppstår när man har förlorat barn och det kommer också att finnas tid för frågor och reflektion.

Välkommen till det goda samtalet i en tillåtande miljö.

Kaffe och kaka serveras.