Årsmöte

3 Träffar

Årsmöte 2017

av admin

Febe inbjuder till årsmöte onsdagen den 25 januari 2017 kl. 19.00 i Kista kyrka Dagordning enligt stadgarna:   1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 6. Fastställande av det gångna […]

Årsmöte 2016

av admin

Från Valberedningen i Febe! Bästa Febevänner… Så är det dags att snart lägga ett verksamhetsår bakom sig inom Febe, det innebär också att vi ska blicka framåt… det är dags att till årsmötet som äger rum i Kista kyrka onsdagen den 27 januari 2016 klockan 19.00 nominera personer till styrelsen. Att hitta rätt personer till […]

Årsmöte 2015

av admin

Febes årsmöte 2015 Onsdagen den 21 januari kl. 19.00 i Kista kyrka. Kaffe serveras efter mötet. Varmt välkomna! Styrelsen Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 3. Föredragningslistan. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets […]