Varje förälder som har förlorat barn, kan bli medlem i Febe.

Enklaste sättet att bli medlem är att fylla i dina medlemsuppgifter på vår medlemsblankett. Klicka på rubriken Medlemskap ovan för att öppna medlemsblanketten.

Det går också att skriva ut medlemsblanketten och posta den på vanligt sätt med kuvert och frimärke till
Febe, Box 1127, 164 22 Kista.

Var noga med att markera vilken av Febe-grupperna som du i första hand vill tillhöra.

Därefter betalar du medlemsavgiften till Febes plusgiro 94 17 14-8, och så snart vi erhållit inbetalningen så är du medlem i Febe.

Du kommer då, inom några dagar, erhålla medlemsinformation, stadgar, de senaste numren av Febe-bladet och framöver information och inbjudan till de evenemang som Febe kommer att ha att erbjuda. Dessutom är du välkommen till landets samtliga Febe-gruppers möten och evenemang.

Febe bedrivs på helt ideella grunder, varför verksamheten är mycket beroende av medlemsavgifter. Vi erbjuder nytillkomna föräldrar att komma till två Febe-möten, för att de skall få känna om det passar just dem, och därefter vill vi gärna att man erlägger medlemsavgift, precis som vi alla andra.

Aktuella avgifter för 2013 är:
Enskild medlem 250:- kr.
Hel familj 400:- kr.

Stödmedlem
Om du har någon annan anhörig eller bekant som vill stödja vår verksamhet kan denne bli s.k. Stödmedlem, och avgiften är då 150:- kr.
Skriv namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Ange även vilken lokalgrupp du vill stödja.
Skicka din ansökan som stödmedlem till: stockholm@febe.net