Det enklaste sättet att snabbt komma i kontakt med Febe Stockholm är att ringa till vår kontakttelefon, 0736-23 75 51 eller skicka ett mejl till stockholm@febe.net

Du kan ringa dygnet runt, men det är inte alltid som vi har tillfälle att svara. Tala därför in ditt namn och telefon nummer så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet. Du kan även sända ett sms. Vi avlyssnar vår telefon dagligen.

Om du vill komma för första gången till Febe, vill vi gärna att du tar en telefonkontakt tel. 0736-237 551 eller mailar till stockholm@febe.net så att vi kan ordna så att du först får tillfälle till ett enskilt samtal med någon Febe-förälder, och då också få möjlighet att prata just om din händelse, samt även få lite mer information om Febe.

Extra viktigt att du som ny medlem lämnar oss din mejladress, eftersom vi sänder ut månadsbrev, som bl.a. berättar om våra möten och annan aktuell information inom Febe-Stockholms regi.

Välkommen till nästa Febe-möte i Kista kyrka, Kista torg
måndagen den 27 februari 2017 kl. 19.00.

Vi fortsätter med våra månadsmöten år 2017 i Kista kyrka nedanstående
måndagar dagar kl. 19.00.

Måndag 30 januari
Måndag 27 februari
Måndag 27 mars
Måndag 24 april
Måndag 29 maj
Måndag 19 juni
Sommaruppehåll
Måndag 28 augusti
Måndag 25 september
Måndag 30 oktober
Måndag 27 november
Måndag 18 december

Varje möte kommer att ledas av en Febe-värd, som också har förberett något ämne att mötas kring inför varje kväll.

Fundera gärna över om du själv har något ämne som du vill dela med oss andra… det är bara du själv som vet hur just du upplever din sorg.

I anslutning till mötet serverar vi kaffe och smörgås till ett självkostnadspris på 20:- kr.

Vi vill också påminna om Febes Facebook, som är en sluten grupp och där du kan gå in och ansöka om insläpp. Här sker många fantastiska möten där våra erfarenheter kan delas med varandra.

Det kommer under 2017 att arrangeras fler aktiviteter, som kommer att meddelas på hemsidan www.febe.net, och även mailas ut till vår medlemmar.

Varmt välkommen!

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter Febe Stockholm

Febe, Box 1127, 164 22 Kista
Telefon: 0736-237 551
E-mail: stockholm@febe.net
Plusgiro: 94 17 14-8.


Med reservation för ändringar! I samarbete med Sensus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckobrev Febe Stockholm, klicka på den här länken.

Länk till Febe Stockholms bibliotek, läs här.

Här kan du ladda ner vår broschyr för utskrift, klicka på länkarna: Sid 1 och sid 2.