Det enklaste sättet att snabbt komma i kontakt med Febe Stockholm är att ringa till vår kontakttelefon, 0736-23 75 51 eller skicka ett mejl till stockholm@febe.net

Du kan ringa dygnet runt, men det är inte alltid som vi har tillfälle att svara. Tala därför in ditt namn och telefon nummer så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet. Du kan även sända ett sms. Vi avlyssnar vår telefon dagligen.

Extra viktigt att du som ny medlem lämnar oss din mejladress, eftersom vi mejlar ut Febe-veckobrev som berättar om våra måndagsmöten och informerar om kommande aktiviteter inom Febe-Stockholms regi.

 

Kära vänner i Febe Stockholm.

Jul och nyår har passerat och vi har redan hunnit en bra bit in i januari 2017. Några har för vana att avlägga nyårslöften… banta, börja motionera, sluta röka o.s.v. Ibland så lyckas man fullfölja, och ibland inte. För Febe Stockholms del innebär det nya året att vi återupptar våra måndagsmöten, som numera begränsas till en gång i månaden.

Det kommer under 2017 att arrangeras fler aktiviteter, som kommer att meddelas på hemsidan www.febe.net, och även mailas ut till vår medlemmar.

När man tänker på sitt barn som man har mist, kan det vara svårt att sätta upp någon ny målsättning för 2017… det enda som man egentligen önskar, är ju att få sitt barn tillbaka… För någon har kanske den första julen just passerat utan mitt barn, medan det för andra kanske har förflutit några år.

 

Måndagen den 30 januari 2017
möts vi till årets första Febe-möte i Kista kyrka kl. 19.00.

Gertrud Ersson och Janne Leva kommer att informera om det nya upplägget för våra måndagsträffar.

Många fina möten sker idag via Febes Facebook, men att mötas i ögonhöjd i det goda samtalet är kanske att förstärka intryck och tankar. Att få dela med andra som befinner sig i liknande situation Välkommen att vara med och dela tankar och erfarenheter med föräldrarna i Febe, under ledning av Ylva Edholm Johansson.

”Orkar jag skapa en framtidsvision efter att ha förlorat mitt barn… och i så fall… efter hur lång tid?”

”Finns det en väg tillbaka… eller kan man finna en ny väg?”

 

För 2017 gäller följande måndagar kl. 19.00 i Kista kyrka:

Måndag 30 januari
Måndag 27 februari
Måndag 27 mars
Måndag 24 april
Måndag 29 maj
Måndag 19 juni

Sommaruppehåll

Måndag 28 augusti
Måndag 25 september
Måndag 30 oktober
Måndag 27 november
Måndag 18 december

 

Varmt välkommen!

Gertrud Ersson och Jan Leva
(Ansvariga för Febe Stockholms måndagsmöten)

 

 

Ingen föranmälan krävs och när vi har ny förälder/föräldrar som kommer är det alltid någon medlem/förälder (en eller två) som möter upp ca en timme innan Febe-mötet börjar, och presenterar hur våra möten går till och den/de nya föräldrarna får då möjlighet att berätta sin historia enskilt och ställa frågor till oss.

Ett s.k. Febe-paket, innehållande Febe-bladet, broschyr informationsmaterial och inbetalningskort tilldelas alla nya föräldrar vid första kontakt eller per post.

Alla föräldrar tilldelas en namnskylt där man skriver sitt namn, barnets namn och ålder.

Mötesavgift: 20 kronor inklusive kaffe och smörgås.

Tystnadslöfte – Respekt – Ärlighet – Delaktighet

 

Kontaktuppgifter Febe Stockholm Postadress:

Febe, Box 1127, 164 22 Kista
Telefon: 0736-237 551
E-mail: stockholm@febe.net
Plusgiro: 94 17 14-8.


Med reservation för ändringar! I samarbete med Sensus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckobrev Febe Stockholm, klicka på den här länken.

Länk till Febe Stockholms bibliotek, läs här.

Här kan du ladda ner vår broschyr för utskrift, klicka på länkarna: Sid 1 och sid 2.