Febe Västmanland har lagt ner sin avdelning fr.o.m. juni 2014.

Vi Tackar för de gångna åren och hänvisar till andra lokalavdelningar.

Gunnel och Christin