ATT LÄMNA LIVET – ELLER ATT BLI LÄMNAD

Pionjären Elisabet Kübler-Ross beskrev vad som händer när barn dör och utan att det minsta förneka dödens negativa sidor visade hon också på det positiva som händer i dödens närhet

Många människor som nästan dör har märkliga upplevelser i dödens närhet – de har en nära-döden-upplevelse. De tycker att de lämnar sin kropp och be­traktar den utifrån och trots att syn och hörsel bevisligen är utsläckta tycker de sig bli vittnen till sin egen återupplivning. De far genom en mörk tunnel mot ett starkt ljus. De kommer till en värld av ljus som är fylld av frid och stillhet och lycka. Där möter man döda anhöriga som stått dem nära i livet. Göran berättar vad man faktiskt vet om denna ljusa upplevelse.

Även de efterlevande har upplevelser. Det är mycket vanligt att de under det kommande året möter den döde, i starka drömmar, som en närvarokänsla i det dagliga livet eller som ett möte som känns alldeles verkligt. Den döde utstrålar kärlek och välbefinnande och har två budskap till de efterlevande: ”Jag mår bra”, och ”Var inte ledsen”.

Nära-döden-upplevelsen och de anhörigas upplevelser av den döde kan vara till stor hjälp, inte bara för dem som har haft upplevelserna utan också för dem som får lyssna till sådana här berättelser och som tar till sig deras budskap.

Göran Grip är född 1945. Han är narkosläkare och har arbetat med smärtlindring och psykologiskt stöd till döende patienter och krisstöd till anhöriga. Han är också författare. Han har själv haft två nära-döden-upplevelser som barn, vilka han gärna berättar om.