Föreningen Febe har under många år gett ut tidningen Febebladet två gånger per år. Tidningen skickas till föreningens betalande medlemmar. Tidningen skrivs av och för föräldrar som förlorat barn och är ett tillfälle att dela, och ta del av, andra föräldrars tankar och erfarenheter. Det du funderat över eller upplevt kan vara mycket intressant för andra föräldrar att läsa om.

Under 2022 har föreningen Febe och VSFB (Vi Som Förlorat Barn) beslutat om ett samgående. Två systerföreningar med samma syfte, att stötta föräldrar och familjer i sorg efter ett älskat barn. Två föreningar som tillsammans kan bli starkare och nå fler familjer i sorg.

Febebladet juni 2022 blir därför det sista numret av den tidning som Febe ger ut. Även i fortsättningen kommer betalande medlemmar att få en medlemstidning, men då en tidning som Febe och VSFB ger ut tillsammans. VSFB ger ut sin tidning Fjärilen fyra gånger per år.

Berätta gärna vad Febe och Febebladet har betytt för dig. Vi tänkte även att det här numret kunde handla om anhörigas sorg, till exempel far- och morföräldrar, syskon och andra släktingar och nära.
Dikter, bilder, förslag på böcker, någon musik som betyder mycket för dig, kan också vara fint för andra att ta del av.

Skriv och berätta!

Vi behöver få ditt bidrag till tidningen senast den 31 maj 2022.

Skicka till febebladet@febe.net