Febebladet, vår förenings tidning, är skriven av föräldrar och för föräldrar och det finns många som vill läsa om dina erfarenheter och tankar. Du kanske också har någon dikt eller musiktext som du vill dela med andra.

 

Skriv gärna och dela med dig!

 

Manusstopp för Febebladet nr. 1 2018 är den 15 maj.

 

Skicka ditt bidrag till: febebladet@febe.net