Febebladet nr 1, 2020, planeras just nu och kommer till föreningen Febes medlemmar i juni 2020.

Tidningen skrivs för och av föräldrar som förlorat barn.

Vi hoppas att du som förälder vill vara med och bidra med tankar, berättelser och bilder. Kanske har du någon dikt, läst en bra bok som du vill dela med dig av. Du är välkommen att skicka in ett bidrag till vår tidning.

Skicka texter och bilder till: febebladet@febe.net

Manusstopp är den 10 maj 2020.