Föreningen Febe ger ut tidningen Febebladet två gånger per år. Tidningen skickas till föreningens betalande medlemmar. Tidningen skrivs av och för föräldrar som förlorat barn och är ett tillfälle att dela, och ta del av, andra föräldrars tankar och erfarenheter. Det du funderat över eller upplevt kan vara mycket intressant för andra föräldrar att läsa om.

Skriv och berätta!

Vi har också haft ett ovanligt år med allt vad pandemin gjort med oss människor. Hur har den påverkat din sorg och saknad?

Dikter, bilder, förslag på böcker, någon musik som betyder mycket för dig, kan vara fint för andra att läsa om.

Fatta ”pennan” och skriv!

Vi behöver få ditt bidrag till tidningen senast den 31 maj 2021.

Skicka till febebladet@febe.net