Två gånger per år kommer vår förenings tidning, Febebladet, ut till våra betalande medlemmar. En tidning som skrivs av oss föräldrar som varit med om att ha förlorat ett älskat barn.
Det kan handla om tiden kring själva förlusten, tankar då det har gått några år, upplevelser kring högtider och familjesammankomster, hur man gjort för att hantera sin situation. Det kan också vara en dikt, musik eller film som kommit att betyda mycket.
Nu har arbetet med Febebladet nr 2, 2021 påbörjats och vi hoppas att du vill skriva en text eller skicka bilder till vårt nästa nummer.
Alla bidrag är värdefulla!
Om tidningen ska hinna tryckas och komma i våra medlemmars brevlådor innan jul behöver vi få våra bidrag senast 5 december 2021.
Skicka till febebladet@febe.net