Inbjudan till Febe-dagen 12 oktober 2019 i Kista kyrka

Härmed inbjuds du till året Febe-dag.

Det blir en dag fylld av gemenskap, föreläsningar och musik.

Programmet ser ut så här:

11:00   Febedagen börjar. Kaffe och smörgås finns framdukat.

12:00  Samling i kryptan. Eva Wedberg, föreningens ordförande och styrelsen presenterar sig

12:15   Föreläsning med Satu Hirsch Fjellstedt

Satu är psykoterapeut och har lång erfarenhet att prata med människor som drabbats av sorg på olika sätt. Hon har särskilt intresserat sig för varför vi upplever sorgen som en fysisk smärta.

”Kom och ta del av andras erfarenheter och ny kunskap hur vårt nervsystem fungerar” /Satu

           

14:30   Gemensam lunchbuffé

16:00   Minneskonsert i kyrkan med ljuständning och namnuppläsning

17:30   Febedagen avslutas

 

 

Anmälan till Febe-dagen 12 oktober 2019

Uppgifter du ska meddela är följande om du anmäler dig via mail.

Blanketten kan skrivas ut och sedan postas på den här länken: Anmälan

Namn………………………………………………………………………………………..

Adress……………………………………………………………………………………….

Mail…………………………………………………………………………………………..

Telefon……………………………………………………………………………………..

Anmäler ……………….. personer

Eventuella allergier……………………………………………….

Kostnad:

200 kr för medlemmar

300 kr för ickemedlemmar

Anmälan är bindande och betalning skall vara Febe tillhanda senast den 30 september 2019 plusgiro 94 17 14 – 8

 

Namnuppläsning med ljuständning i kyrkan vid minnesstunden.

Även om du inte är närvarande så kan du ändå få ditt barns namn uppläst.

􀀀 JA, jag vill gärna få mitt barns namn uppläst.

……………………………………………………………………………………………….

Barnets för- och efternamn. TEXTA TYDLIGT

􀀀 NEJ, jag vill inte få mitt barns namn uppläst.

……………………………………………………………………………………….

Posta denna blankett till Febe, Box 1127, 164 22 KISTA eller via mail febe@febe.net

så att anmälan är oss tillhanda senast 30 september 2019.

Vid frågor kontakta Eva Wedberg 070-3954819

 

Febedagen tidigare år – föreläsare

Febedagen 2017 -Janett Broms. Föreläsningen handlade om vad sorgen lärt henne och hur hon använder det för att ge stöd åt andra.

Febedagen 2016 -Helene Cederroth. Helene och Mikk Cederroth är föräldrar till fyra barn, men har mist tre av dem. Wille, Hugo och Emma dog i en odiagnostiserad hjärnsjukdom.Hon berättar om hur de finner kraft i att hjälpa andra barn som drabbas av odiagnostiserade hjärnsjukdomar.

Febedagen 2015 – Dagfinn Winje. Febe 20 år! Läker tiden alla sår? Dagfinn var den som ledde omsorgsarbetet med barn och vuxna efter bussolyckan i Må Bydalen i Norge 1988. I dag får vi ta del av hans forskningsresultat.

Febedagen 2014 – Tommy Wadebeck

Febedagen2013 – Inger Hansson

Febedagen2012 – Sara Dahlberg Eriksson. Socionom och studievägledare. Förlorat två barn. Pratar om hoppet, om den holistiska modellen.

Febedagen 2011 – Göran Grip. Tidigare narkosläkare, arbetat med smärtlindring, psykologiskt stöd till döende patienter och med krisstöd till anhöriga. Skrivit bok om nära döden upplevelser.

Febedagen 2010 – Dagfinn Winje. Ämnet: Att finna ett förhållningssätt i och till sorgen. Vad berättar forskningen? Och finns det någonting som hjälper?

Febedagen 2009 – Prästen Olle Carlsson och Anna Ohlsson, socionom.
Om gruppens sätt att arbeta, om självhjälpsgrupper. Olle pratar om sorgen efter ett barn är obotlig men behandlingsbar. Anna berättade om sitt examensarbete från ett 15-tal föräldrar från Febe-Stockholm.

Febedagen 2008 – Stefan Einhorn. Ämnet:Konsten att vara snäll” från hans bok. Samtal och dialog. Medmänsklighet – en förutsättning att klara resan in i framtiden.

Febedagen 2007 – Vasilis Bakalas. Psykolog och familjeterapeut. Sorgen kan inte skyndas på. Vad gör sorgen mig?

Febedagen 2006 – Dagfinn Winje. Psykolog från Norge. Tredje gången!? Hans tema var: Vårt behov av att hålla det existentiella samtalet levande och vikten av att ha någon att samtala med när vi drabbas i livet av förluster och sorg. Vad är en människa? Vad består människan av?

Febedagen 2005 – Sven Wolter. Sven pratar om sina egna erfarenheter om sorg. Om dottern Ylva som dog av sin anorexia. Om sorg och saknad som kan ge rikedom i livet. Få dig att växa som människa. Sorgen måste inkorporeras i vårt liv, ständigt närvarande. Inte som ett lidande utan som en möjlighet till kunskap. 

Febedagen 2004 – Lars Björklund. Präst och kaplan vid Sigtunastiftelsen. Ur Boken, ”Modet att ingenting göra” De ordlösa orden. Närvaron – kramen – gå ut med hunden…

Febedagen 2003 – Thomas Di Leva. Öppna samtal om kärleken. Sång och en kort meditation. Thomas skänkte sitt arvode till barnen i Tibet. ”I tystnaden finns evigheten.” (Det ska finnas en cd-skiva som Thomas har gjort till Febe!)