Febedagen 2018, lördag 13 oktober i Kista kyrka.

 

Härmed inbjuds  du till året Febe-dag.

Det blir en dag fylld av gemenskap, föreläsningar och musik.

Vi får tillfälle att träffa föräldrar från hela landet.  Det blir kära återseenden och nya bekantskaper och vi möts i det goda samtalet.

Programmet ser ut så här:

9:30 – 11:00 Drop-in frukost. Frukost finns framdukat och du kommer när du vill.

11:00             Eva Wedberg, föreningens ordförande  och styrelsen presenterar sig

11:30             Fereshteh Ahmadi, professor vid Gävle högskola presenterar sin forskning kring   trauma att förlora barn.

12:15             Föreläsning med Björn Ogeus

Björn är legitimerad läkare och specialist i anestesiologi, tillika författare och föreläsare. Han är inriktad på stress och traumabearbetning samt bemötande.

 ”Det finns en tid för allting, en tid att stanna upp och en tid att gå vidare”

Vår sorg drabbar oss olika beroende på hur vi mött förluster tidigare ”för att veta vem vi är i nuet måste vi veta vart vi varit!” Föredraget kommer att beröra våra resurser och möjligheter att handskas med en plötslig förlust. Personliga exempel och berättelser kommer att belysa vikten av gemenskap och trygghet för att orka gå vidare. ”När inget mer finns att göra finns det fortfarande mycket kvar att göra!”

Medverkande: Björn Ogeus och Seth Olofsson, musiker

14:00             Paus

14:30             Gemensam lunch

16:00             Minneskonsert i kyrkan med ljuständning och namnuppläsning

17:30             Febe-dagen avslutas

Här kan du skriva ut en blankett för anmälan:
Anmälan till Febe-dagen 13 oktober 2018 (1)

Du kan även göra din anmälan på stockholm@febe.net
(Information om anmälan finns i länken här ovan.)

 

Febedagen tidigare år – föreläsare

Febedagen 2017 -Janett Broms. Föreläsningen handlade om vad sorgen lärt henne och hur hon använder det för att ge stöd åt andra.

Febedagen 2016 -Helene Cederroth. Helene och Mikk Cederroth är föräldrar till fyra barn, men har mist tre av dem. Wille, Hugo och Emma dog i en odiagnostiserad hjärnsjukdom.Hon berättar om hur de finner kraft i att hjälpa andra barn som drabbas av odiagnostiserade hjärnsjukdomar.

Febedagen 2015 – Dagfinn Winje. Febe 20 år! Läker tiden alla sår? Dagfinn var den som ledde omsorgsarbetet med barn och vuxna efter bussolyckan i Må Bydalen i Norge 1988. I dag får vi ta del av hans forskningsresultat.

Febedagen 2014 – Tommy Wadebeck

Febedagen2013 – Inger Hansson

Febedagen2012 – Sara Dahlberg Eriksson. Socionom och studievägledare. Förlorat två barn. Pratar om hoppet, om den holistiska modellen.

Febedagen 2011 – Göran Grip. Tidigare narkosläkare, arbetat med smärtlindring, psykologiskt stöd till döende patienter och med krisstöd till anhöriga. Skrivit bok om nära döden upplevelser.

Febedagen 2010 – Dagfinn Winje. Ämnet: Att finna ett förhållningssätt i och till sorgen. Vad berättar forskningen? Och finns det någonting som hjälper?

Febedagen 2009 – Prästen Olle Carlsson och Anna Ohlsson, socionom.
Om gruppens sätt att arbeta, om självhjälpsgrupper. Olle pratar om sorgen efter ett barn är obotlig men behandlingsbar. Anna berättade om sitt examensarbete från ett 15-tal föräldrar från Febe-Stockholm.

Febedagen 2008 – Stefan Einhorn. Ämnet:Konsten att vara snäll” från hans bok. Samtal och dialog. Medmänsklighet – en förutsättning att klara resan in i framtiden.

Febedagen 2007 – Vasilis Bakalas. Psykolog och familjeterapeut. Sorgen kan inte skyndas på. Vad gör sorgen mig?

Febedagen 2006 – Dagfinn Winje. Psykolog från Norge. Tredje gången!? Hans tema var: Vårt behov av att hålla det existentiella samtalet levande och vikten av att ha någon att samtala med när vi drabbas i livet av förluster och sorg. Vad är en människa? Vad består människan av?

Febedagen 2005 – Sven Wolter. Sven pratar om sina egna erfarenheter om sorg. Om dottern Ylva som dog av sin anorexia. Om sorg och saknad som kan ge rikedom i livet. Få dig att växa som människa. Sorgen måste inkorporeras i vårt liv, ständigt närvarande. Inte som ett lidande utan som en möjlighet till kunskap. 

Febedagen 2004 – Lars Björklund. Präst och kaplan vid Sigtunastiftelsen. Ur Boken, ”Modet att ingenting göra” De ordlösa orden. Närvaron – kramen – gå ut med hunden…

Febedagen 2003 – Thomas Di Leva. Öppna samtal om kärleken. Sång och en kort meditation. Thomas skänkte sitt arvode till barnen i Tibet. ”I tystnaden finns evigheten.” (Det ska finnas en cd-skiva som Thomas har gjort till Febe!)