Vi har samlat texter som vi tycker är läsvärda som dikter, tankar, förslag på böcker och naturligtvis vår egen tidning Febe-bladet.
Föreningens tidning utkommer två gånger per år. Den är skriven av föräldrar och för föräldrar. Du är välkommen att skicka in texter och bilder till redaktionen.
Adressen är: febebladet@febe.net

Klicka på pilen till höger om rubriken ”Läsvärt” för att få fram undermenyn.