Anna  Ohlssons uppsats om självhjälpsgrupper

Kravlös terapi – föräldrars upplevelser av att blogga om förlusten av ett barn 

Smärtan som inte syns – en kvalitativ studie utifrån föräldrars erfarenheter av att förlora ett barn