Föräldraföreningen Febe:s tidning utkommer med minst 2 nummer per år. Innehållet består en stor del av artiklar och tankar som är skrivna av föreningens medlemmar. Du är också välkommen att inkomma med bidrag till tidningen. Tidningen trycks i f.n. c:a 500 ex och delas ut företrädesvis till föreningens medlemmar samt vid föreläsningar. Till största delen kommer tidningens innehåll att läggas ut på Febe:s hemsida, men om du bidragit med material och inte vill ha just ditt bidrag utlagt på vår hemsida, ber vi att meddela oss detta. Då mycket av innehållet i tidningen ständigt är aktuellt har du möjlighet att ta del av olika artiklar genom att klicka på olika årgångar/nummer.