I Febe möts föräldrar som har förlorat barn.

En gång förälder – alltid förälder – oavsett barnets ålder.

Själva pulsen i Febe är att vi finns för varandra, oavsett hur man förlorat sitt barn.

Vi ger varandra tid att dela våra berättelser, genom att sätta ord på känslor och tankar.

Vi värnar om respekt, medmänsklighet och diskretion.

Verksamheten bedrivs på helt ideella grunder och ekonomin baseras på våra medlemsavgifter.

Febe är partipolitiskt och religiöst obundet.