Fyll i formuläret här nedan.

Viktigt att du också uppger din e-postadress.

 

Ditt namn (obligatoriskt)

Gata (obligatoriskt)

Postnr (obligatoriskt)

Ort (obligatoriskt)

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobil

E-post (obligatoriskt)

Ovanstående uppgifter är för Febe:s medlemsregister.

Nedanstående uppgifter är enbart för att underlätta för styrelsen i sitt arbete. Du bestämmer givetvis själv vad du vill fylla i.

Namn på barnet jag/vi mist

Född

Död

Dödsorsak

Begravningsplats

Syskon (namn, ålder)

Hur fick du kännedom om Febe?

Övrigt

Datum

Välj din lokalförening