Enskild medlem – 250 kr. per år.

Familjemedlem – 400 kr. per år.

Stödmedlem – 150 kr. per år.

 

Vårt plusgiro är – 94 17 14-8

–  Enskild och familjemedlem har möjlighet att delta på alla våra föräldraträffar, se vidare information under varje distrikt.

– Får Febebladet, som utkommer två gånger per år.

– Har möjlighet att delta på övriga sammankomster som Febe anordnar.

 

– Som stödmedlem stödjer du en ideell förening – nätverk, för föräldrar som har förlorat barn. Vars verksamhet enbart bygger på medlemsavgifterna. (Vi har inga statliga bidrag!)

 

Febe är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.

Våra medlemmar har förlorat barn i sjukdomar, genom olyckor, mord, droger och självmord.
ALLA som förlorat ett eller flera av sina barn – oavsett ålder på barnet, dödsorsak, religion, språk eller socialgrupp kan bli medlemmar hos oss.

Alla har vi en sak gemensamt – Vi har förlorat det käraste vi har!

Ett älskat barn.