Du kan stödja vår förening på flera sätt:

Stödmedlem

Om du har någon annan anhörig eller bekant som vill stödja vår verksamhet kan denne bli s.k. Stödmedlem, och avgiften är då 150:- kr.
Skriv namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Ange även vilken lokalgrupp du vill stödja.
Skicka din ansökan som stödmedlem till: stockholm@febe.net

Beställning av böcker

All behållning från bokförsäljningen går till Febes verksamhet.
Skicka din beställning till stockholm@febe.net

 

IMG_2052

 

 

 

 

 

 

 

 
Olle Bergmans första bok, ”Pappa! Svante är död!” En personlig skildring om hur det kan vara att mista sitt barn.Boken speglar mina reaktioner och tankar de första åren.

Olle Bergman
Pris 100 :-

 

IMG_2055

 

 

 

 

 

 

 

 
Olle Bergmans andra bok, ”Inte trodde jag att Svante skulle vara död så länge!”
Efter 9 år kom Olle ut med en ny bok där han berättar om sina erfarenheter i sorgen.
Pris 150 :-

 

IMG_2057

 

 

 

 

 

 

 

 
”När det ofattbara händer”
Bussolyckan i Måbödalen, Norge 1988
Omsorgsarbetet i Kista
Ylva Edholm Johansson & Yvonne Nobert
Pris 100 :-

 

 

Beställ Febelyktan

IMG_2063

 

 

Febelyktan är handgjord av keramiker Lars Lind på Fjäderholmarna. Ca. 11cm hög Eldas med vanlig lampolja.
Kostar 250 kronor plus fraktavgift.

.

.

.

.

.

 

Stöd vår verksamhet genom din gåva

Febe är en ideell förening – nätverk, vår verksamhet baseras på våra medlemsavgifter. Som alla ideella föreningar är vi enormt tacksamma för all ekonomiskt stöd vi får i form av bidrag och gåvor. För att vår förening ska kunna utvecklas och verka ute i samhället, är vi tacksamma för just ditt ekonomiska bidrag.

Litet som stort, allt är lika varmt välkommet!

Alla kan stödja vårt arbete genom ett ekonomiskt bidrag. Inget belopp är för litet. Gåvor sätts in på vårt Plusgiro: 94 17 14-8. Det är inte förknippat med några åtaganden.

Vi vill gärna skicka ett litet tack till alla som stöder vårt arbete, oavsett bidragets storlek. Lämna därför ditt namn och adress.

Vad används pengarna till?

Vår strävan är att på olika sätt nå ut till alla som förlorat barn samt till de som i sin profession kommer i kontakt med föräldrar i sorg.

Vi vill med våra samtalsgrupper i våra Febe-distrikt, att föräldrar i sorg ska kunna mötas i det goda samtalet. Skapa gemenskap och ett igenkännande för att kunna förstå att det ofattbara går att överleva. Föräldrar som har levt med sorgen en längre tid kan genom vår verksamhet och våra träffar visa de ny drabbade att det går att inte bara överleva utan också leva och finna ett nytt liv.

Vi bjuder in föreläsare som på olika sätt kan beskriva sorgen, saknaden, krisreaktionerna och livet efter. För att vi lättare ska kunna förstå det oförståeliga och låta oss se att vår sorg är helt naturlig, hur vår sorgereaktion eller sorg bearbetning än ser ut.

Vi håller föredrag och sprider information till samhällets olika instanser för att ge vägledning och ökad förståelse vad det gäller kris- och sorgereaktioner samt betydelsen av ett bra bemötande för föräldrar som förlorat barn.