Febe – ideellt nätverk för föräldrar som har förlorat barn.

Att förlora sitt barn är kanske det svåraste en förälder kan utsättas för. Även om man har släkt och vänner som vill trösta/stötta i denna svåra stund, kan man känna att de aldrig kan förstå vidden av just min tragedi. Inom Febe möts såväl nydrabbade föräldrar som de som förlorat sitt barn längre tillbaka i tiden. Att få dela sina upplevelser med föräldrar som befinner sig i en liknande situation, kan upplevas som välgörande och bekräftande.

Vad pratar vi om på Febes samtalskvällar?
Vi pratar om allt. Det finns inga tabun eller måsten. Varje förälders sorg är unik, samtidigt som det finns så mycket som förenar oss. Här kan vi berätta om längtan och saknad, hopp och förtvivlan, ilska, glädje och sorg… Ja, om allt som händer i vardagen och som känns viktigt att ventilera.

Att förlora sitt barn går utanpå allt annat. Tillsammans utgör vi en stor erfarenhetsbank.

Febe är en självhjälpsgrupp – vi stöttar och tröstar, och finns för varandra.

Vi värnar om respekt, med mänsklighet och diskretion.

Febe bidrar till det goda mötet mellan föräldrar som mist barn. Vi är många som funnit att det går att inte bara överleva, utan också leva ett meningsfullt liv.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obundet och bedrivs helt på ideella grunder.

Föreningen bedriver ingen uppsökande verksamhet.