• Nätverk för föräldrar som förlorat barn
Välkommen till Febe. Febe vill med sin verksamhet bidra till det goda mötet mellan föräldrar som mist barn och att det går att inte bara överleva utan också leva ett liv.